FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तमानखाेला गाउँपालिकाकाे एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 03/19/2024 - 16:26 PDF icon karyabidhi ambulance_20240318_0001.pdf
तमानखाेला गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७९ ७९-८० 07/03/2022 - 16:34 PDF icon तमानखाेला गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७९
तमानखाेला गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/03/2022 - 16:32 PDF icon आर्थिक ऐन
तमानखोला गाउँपालिकाको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ 05/30/2022 - 12:05 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
तमानखोला गाउँपालिकाको कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/18/2022 - 10:44 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
तमानखोला गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पहिलो संशोधन ७७/७८ 05/17/2022 - 15:54 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पहिलो संशोधन
प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र स्थापना सञ्चालन कार्यविधि ७६/७७ 05/17/2022 - 15:45 PDF icon प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र स्थापना सञ्चालन कार्यविधि
तमानखोला गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ०७८/०७९ 04/19/2022 - 10:58 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८
तमानखोला गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७८ ०७८/०७९ 04/19/2022 - 10:57 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७८
तमानखोला गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ०७८/०७९ 04/19/2022 - 10:56 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८

Pages