FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तमानखोला गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 10/04/2021 - 13:32 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि.pdf
तमानखोला गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 10/04/2021 - 13:31 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
तमानखोला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 10/04/2021 - 13:29 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७८
तमानखाेला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 10:31 PDF icon तमानखाेला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७८
तमानखाेला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ,२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 10:29 PDF icon तमानखाेला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ,२०७८
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७५ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:48 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७५
करार कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन ७७/७८ 06/11/2021 - 14:47 PDF icon करार कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन
तमानखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:43 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७
तमानखोला गाउँपालिकाको स‌स्था दर्ता नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:42 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको स‌स्था दर्ता नियमावली २०७७
तमानखोला गाउँपालिकाको नक्शा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:42 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको नक्शा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०७७

Pages