FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तमानखाेला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 10:31 PDF icon तमानखाेला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७८
तमानखाेला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ,२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 10:29 PDF icon तमानखाेला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ,२०७८
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७५ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:48 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७५
करार कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन ७७/७८ 06/11/2021 - 14:47 PDF icon करार कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन
तमानखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:43 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७
तमानखोला गाउँपालिकाको स‌स्था दर्ता नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:42 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको स‌स्था दर्ता नियमावली २०७७
तमानखोला गाउँपालिकाको नक्शा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:42 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको नक्शा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
तमानखोला गाउँपालिकाको कन्टेनजेंसी रकम व्यबस्थापन तथा खर्च सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:40 PDF icon तमानखोला गाउँपालिकाको कन्टेनजेंसी रकम व्यबस्थापन तथा खर्च सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७
गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यामिक परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:40 PDF icon गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यामिक परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
तमानखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्था फार्मेसी सेवा कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/11/2021 - 14:38 PDF icon तमानखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्था फार्मेसी सेवा कार्यविधि,२०७७

Pages