FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

जोकलाल बुढा मगर

अध्यक्ष

joktamankhola@gmail.com ९८५७६७१११९ / ९८५७६२१२१९

हिरा कुमारी छन्त्याल

उपाध्यक्ष

chhantyalhirakumari@gmail.com ९८६७६४३७९९/९८५७६७१११८

थम बहादुर रोका

अध्यक्ष वडा नं. १

9857671117

नारायण सूनार

अध्यक्ष वडा नं. २

९८५७६७१११२
झक बहादुर बुढा

झक बहादुर बुढा

अध्यक्ष वडा नं. ३

९८५७६७१११३
छ प्रसाद श्रीपाली

छ प्रसाद श्रीपाली

अध्यक्ष वडा नं. ४

९८५७६७१११४

हिरा बहादुर बि‍.क.

अध्यक्ष वडा नं. ५

9857671115
चित्र बहादुर छन्त्याल

चित्र बहादुर छन्त्याल

अध्यक्ष वडा नं. ६

९८५७६७१११६

हिकमत जक्तपुरी

कार्यपालिका सदस्य

९८५७६६३३६७

देवसरा वि.क.

कार्यपालिका सदस्य

९८४६७५४३३८

ढालेन्द्र छन्त्याल

कार्यपालिका सदस्य

९८४३६७८३१३

मन कुमारी बुढाथाेकी

कार्यपालिका सदस्य

९८६७६९९९८३

भिम कुमारी छन्त्याल

कार्यपालिका सदस्य

९८४०५२७९६६

मिना कुमारी कामी

कार्यपालिका सदस्य

९८४६८३१०९३

अनिष श्रीपाली

गाउँसभा सदस्य

९८४६८७५०१६

चेतना श्रीपाली

गाउँसभा सदस्य

९८६०२६४५७९

दल कुमारी श्रीपाली

गाउँसभा सदस्य

९८६६०२५२११

देम्मरे हर्मेल

गाउँसभा सदस्य

९८६११८३११२

दाल माया घर्ती मगर

गाउँसभा सदस्य

९८६०५४८१०९

गाेर्ख बहादुर घर्ती

गाउँसभा सदस्य

९८६५०५४८८०

केशरी मगर पुन

गाउँसभा सदस्य

९८४३७०७४२७

मन माया रसाईली

गाउँसभा सदस्य

९८६६६२५८९२

माेती प्रसाद वि.क.

गाउँसभा सदस्य

९८६७४६३३४०

प्रेम कुमारी रसाईली

गाउँसभा सदस्य

९७४८४०८६८९

पूर्ण बहादुर बोहोरा

गाउँसभा सदस्य

९८४९२२४३०३

नरमाया श्रीपाली

गाउँसभा सदस्य

९८६७९२११४४

साेम बहादुर वि.क.

गाउँसभा सदस्य

९८६७६८०९९९

टेक लाल विश्वकर्मा

गाउँसभा सदस्य

९८४९५४९५८०

थम कुमारी छन्त्याल

गाउँसभा सदस्य

९८६०१३८७६४

टाेप बहादुर छन्त्याल

गाउँसभा सदस्य

९८६६१३९८६७

यम बहादुर वि.क.

गाउँसभा सदस्य

९८६९९४२२५१

तम बहादुर वि.क.

गाउँसभा सदस्य

९८६१४५५३८३

उदिम श्रीपाली

गाउँसभा सदस्य

९८६७३६१०८२